Przetwarzanie danych osobowych

 • Udzielasz zgody firmie UMYJEM TO s.r.o., z siedzibą Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 29381835, zapisanej w rejestrze publicznym prowadzonym w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie, pod numerem C 37790, (dalej tylko „Administrator”) na przetworzenie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 (dalej tylko „ustawa o ochronie danych osobowych”), następujących danych: imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 • Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail będą przetwarzane w celach marketingowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat.

 • Udzielasz jednoznacznej zgody na wyżej specyfikowane przetwarzanie danych. Zgodę można kiedykolwiek anulować, na przykład przez wysłanie wniosku, emailem lub pocztą, na adres firmy: UMYJEMTO s.r.o., Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava, Tel.: +420 800 221 227, E-mail: info@umyjemto.cz

 • Przetwarzanie danych jest prowadzone przez Administratora.

 • W zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo:

 1. kiedykolwiek anulować zgodę na przetwarzanie,
 2. domagać się od nas informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane,
 3. domagać się od nas wyjaśnienia odnośnie przetwarzanie danych osobowych,
 4. domagać się od nas dostępu do swoich danych, ich aktualizacji lub poprawienia,
 5. domagać się od nas usunięcia swoich danych osobowych,
 6. w przypadku wątpliwości odnośnie przestrzegania powinności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami lub z Urzędem ochrony danych osobowych.